Zakończono nabór do projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

1

Członkowie Zespołu ds. realizacji projektu dokonali oceny merytorycznej oraz formalnej formularzy w oparciu o Regulamin naboru i udziału w projekcie Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin. Wszystkim Jednostkom Samorządu Terytorialnego zakwalifikowanym serdecznie gratulujemy i cieszymy się z nadchodzącej współpracy.


Poniżej prezentujemy wykaz Jednostek Samorządu Terytorialnego zakwalifikowanych do udziału w projekcie.


>>> Lista JST zakwalifikowanych do udziału w projekcie pn. Kooperacje 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin


Powrót