Akcja "Miejsce Przyjazne Seniorom" wpisana do "Złotej Księgi Dobrych Praktyk"

Wśród wyróżnionych dobrych praktyk znalazła się Akcja "Miejsce Przyjazne Seniorom" realizowana od 2011 roku przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie przy współpracy z Gminą Miejską Kraków.


Uzasadnienie wpisania inicjatywy do "Złotej Księgo Dobrych Praktyk":
"Akcja „Miejsce Przyjazne Seniorom ” zasługuje na wpisanie do Złotej Księgi Dobrych Praktyk ponieważ przyznając certyfikaty instytucjom dostosowanym do potrzeb starszego pokolenia w doskonały sposób promuje idee spójnego społeczeństwa obywatelskiego. Jest praktyką, któ­ra sprzyja tworzeniu uniwersalnej, dostępnej dla wszystkich przestrzeni, zachęcającej do działania i uczestnictwa w życiu społecznym także osoby starsze."


Relacja z uroczystości  podsumowującej pierwszą edycję projektu „Złota Księga Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”

Link do "Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych" 

Informacje o Akcji "Miejsce Przyjazne Seniorom"

DYPLOM

Powrót