EUROPEJSKIE NAGRODY PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012 - wyróżnienie dla projektu ARES

ARES_color

2 lipca 2012

 

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie. Co roku bierze w nim udział ok. 350 instytucji.

W konkursie mogą startować władze krajowe, regionalne i lokalne, a także partnerstwa publiczno-prywatne ze wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej, a także Chorwacji, Islandii, Norwegii, Serbii i Turcji. Nagrody przyznawane są w pięciu kategoriach:

1. Promowanie ducha przedsiębiorczości
2. Inwestowanie w umiejętności
3. Rozwój środowiska biznesowego
4. Wspieranie internacjonalizacji biznesu
5. Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne

Konkurs przeprowadzany jest na poziomie krajowym oraz europejskim. Nominacje do etapu europejskiego w 2012 roku otrzymały Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach za projekt „Agroturystyka – sposób na sukces na wsi” oraz Miasto Gliwice za projekt „Szkolny bar u Króla Stasia windą do przedsiębiorczości”.

Uroczystość wręczenia nominacji i wyróżnień odbyła się 2 lipca 2012 r. w Ministerstwie Gospodarki. Wioletta Wilimska, Dyrektor ROPS w Krakowie, odebrała z rąk wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik dyplom i statuetkę.

europejskie_nagrody_01

Relację z tego wydarzenia można zobaczyć na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki.

 

Powrót