Najlepsza inwestycja w człowieka 2014 - wyróżnienie specjalne dla projektu „Małopolskie Obserwatorium Polityki Społecznej”

www.politykaspoleczna.obserwatorium.malopolska.pl

Konkurs „Dobre Praktyki EFS 2014” jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia. Jego ideą jest wskazanie oraz nagrodzenie wyróżniających się przedsięwzięć. Konkurs przyczynia się do promocji projektów pokazując, w jaki sposób środki EFS trafiają do ludzi i zmieniają ich życie. Nagrodzenie najlepszych z nich ma za zadanie także upowszechnić wiedzę na temat pozyskiwania wsparcia z EFS, promowanie Programu Kapitał Ludzki oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej w Polsce.

Obserwatorium otrzymało wyróżnienie specjalne w kategorii projekty zgłoszone przez projektodawców. Wiązało się ono ze zdobyciem tytułu „Najlepsza inwestycja w człowieka 2014”, statuetki oraz dyplomu. Gala wręczenia nagród odbyła się 16 marca 2015 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie. ROPS w Krakowie reprezentowali Rafał Barański - Zastępca Dyrektora oraz pracownicy Obserwatorium: Małgorzata Szlązak - kierownik projektu i Iwona Banasiewicz – pracownik ds. badań i analiz.

Więcej informacji na temat konkursu, laureatów oraz gali wręczenia nagród można znaleźć w Portalu Funduszy Europejskich.

"Najlepsza inwestycja w człowieka 2014" - wręczenie nagród

Powrót