Rozmówki polsko-polskie najlepszą lokalną kampanią społeczną w 2014 roku

Kampania pod nazwą „Rozmówki polsko-polskie” zachęcała mieszkańców regionu do poprawy szeroko rozumianych kontaktów międzyludzkich. Akcja była odpowiedzią na niepokojące badania socjologiczne pokazujące, iż żyjemy w coraz większej społecznej izolacji. Celem akcji było uwrażliwienie Małopolan na kwestię poprawy relacji sąsiedzkich, promocja dobrych wzorów zachowań, kształtowanie postawy odpowiedzialności społecznej oraz otwartości i pomocniczości w stosunku do drugiego człowieka.

Uroczysta gala, podczas której ogłoszono wyniki oraz nagrodzono zwycięzców i wyróżnionych w konkursie Kampania Społeczna Roku 2014, miała miejsce 19 maja 2015 roku w Teatrze Kamienica w Warszawie. Jury składające się ze specjalistów w dziedzinie marketingu, reklamy i public relations doceniło kampanię za lekkie, dowcipne podejście do niełatwego tematu, jakim jest poprawa relacji międzyludzkich i ogłosiło ją najlepszą Kampanią Społeczną Roku 2014 w kategorii Kampanie lokalne. Wykonawcą kampanii była agencja DSK.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie każdego roku stara się zwracać uwagę mieszkańców Małopolski na ważne problemy społeczne i ma już w tym obszarze sukcesy. ROPS Kraków sięgnął po laur zwycięzcy w opisanym konkursie. Pierwsze miejsce w kategorii Kampanie Lokalne otrzymała przeprowadzona w roku 2012 kampania „Wiekowe zajawkowe”.
Konkurs Kampania Społeczna Roku organizowany jest przez Fundację Komunikacji Społecznej, ma na celu promowanie dobrych praktyk w marketingu społecznym, którego przejawem są kampanie społeczne - działania komunikacyjne na rzecz wspólnego dobra, wykorzystujące działania reklamowe i public relations.

Powrót