Wyróżnienie dla MPRES - REVES EXCELLENCE AWARD 2013

logo_mpres_BoS_0

1 lipca 2013

Jury złożone z przedstawicieli Instytucji Europejskich, Instytucji Międzynarodowych, Europejskich Organizacji Ekonomii Społecznej i członków REVES uznało Małopolski Pakt na Rzecz Ekonomii Społecznej oraz Małopolski System Wsparcia Ekonomii Społecznej za jedne z najciekawszych przykładów partnerstw pomiędzy władzami publicznymi a sektorem ES. Obie inicjatywy ROPS nie tylko otrzymały certyfikat Reves Excellence Award 2013, ale również zostały przedstawione na forum Parlamentu Europejskiego w Roczniku Reves - publikacji prezentującej skuteczne partnerstwa, które powinny być upowszechniane jako dobre praktyki.

Organizator konkursu – REVES (Réseau Européen des Villes & Régions de l’Économie Sociale) Europejska Sieć Miast i Regionów na Rzecz Ekonomii Społecznej to belgijska organizacja wspierająca rozwój współpracy pomiędzy lokalnymi i regionalnymi władzami publicznymi, a organizacjami sektora ekonomii społecznej od 1996 r.

certificate_Malopolska_Pact certificate_Social_Economy_Support_System

Powrót