"Wyróżnienie za realizację projektu "Wczesne Wspomaganie - Wspólne Działanie”

Celem konkursu było promowanie najlepszych praktyk jednostek administracji publicznej w zakresie wsparcia rodziców dzieci z niepełnosprawnościami.

Organizatorem konkursu była Fundacja IMAGO oraz Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek pracy”, realizowanego w obrębie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. Konkurs został objęty honorowym patronatem przez Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Rada Nagrody doceniła działania ROPS Kraków podjętych w ramach realizowanego projektu w zakresie tworzenie warunków wspierających rodziców wychowujących dzieci z niepełnosprawnościami w obszarze dostępności usług z zakresu leczenia i rehabilitacji.

Realizując projekt Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie podjął współdziałanie w zakresie doradztwa przy budowaniu i wzmacnianiu lokalnego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością i jego rodziny.

Celem projektu było wykorzystanie lokalnego potencjału instytucji i organizacji w zapewnieniu optymalnego rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, wsparcie jego rodziny w pokonywaniu trudności wynikających z istniejącej niepełnosprawności, podjęcie systemowego i kompleksowego działania na rzecz rozwoju dziecka i poprawienie jego sytuacji życiowej.

 

Dokonując oceny projektów Rada brała pod uwagę między innymi kryterium oryginalności działań, ich trwałości i możliwości kontynuacji czy też realizacji przez inne podmioty. Ponadto doceniano również podjęcie współpracy z innymi podmiotami w tym z organizacjami pozarządowymi, realizację polityki równych szans oraz działania o charakterze systemowym a także działania zmierzające do zwiększania aktywizacji rodziców dzieci z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie dzieciom kompleksowej opieki i rehabilitacji.

 

W dniu 29 maja 2015 r. podczas konferencji „Powrót rodziców dzieci niepełnosprawnych na rynek pracy, szanse i bariery” odbyła się gala wręczenia nagród. Wyróżnienie dla ROPS Kraków odebrała dyrektor Wioletta Wilimska.

 

Informacje o wyróżnionym projekcie znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.bazadobrychpraktyk.org.pl/practice/view/204. 

Wyróżnienie w konkursie_dyplom

 

 

"Najlepsza inwestycja w człowieka 2014" - wręczenie nagród

Powrót