Projekt "Małopolska Niania" dobrą praktyką, która została zaprezentowana podczas Polskiej Konferencji Jakości Administracji Publicznej

Celem konferencji była  m.in. promocja i upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań w administracji rządowej i samorządowej, zwiększenie jakości i skuteczności usług publicznych. Projekt „Małopolska Niania” znalazł się w gronie 9 dobrych praktyk, które zostały przedstawione w trakcie konferencji.

Powrót