Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie odznaczony medalem Polonia Minor

To niezwykłe odznaczenie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie otrzymał za wizjonerstwo i zaangażowanie w kreowanie polityki społecznej oraz pracę na rzecz Małopolski i jej mieszkańców.

Nagrodę „Polonia Minor”, Marszałek Województwa Małopolskiego wraz z Przewodniczącym Sejmiku Województwa Małopolskiego przyznaje osobom fizycznym, a także osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, stowarzyszeniom oraz innym podmiotom za szczególne osiągnięcia w dziedzinie rozpowszechniania i popularyzacji idei samorządności oraz za działalność na rzecz Małopolski.


Nagrodę stanowi medal wykonany z patynowanego brązu autorstwa krakowskiego artysty rzeźbiarza prof. Wincentego Kućmy.


Nagrodę "Polonia Minor" dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, z rąk Pana Wojciecha Kozaka - Wicemarszałka Województwa Małopolskiego odebrała Pani Wioletta Wilimska - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie podczas uroczystej Gali wieńczącej X Plebiscyt „POZA STEREOTYPEM – Senior Roku 2015”, która miała miejsce w dniu 16.11.2016 r. w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Nagroda Polonia Minor dla Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

Powrót