21 listopada 2023

Ogłoszenie naboru na partnerów do realizacji projektu pn. „Małopolskie centra usług społecznych” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza nabór partnerów z sektora finansów publicznych do realizacji projektu pn. „Małopolskie centra usług społecznych”, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 - 2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Cel polityki 4. Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych.

Nabór zakłada wyłonienie w drodze konkurencyjnej partnerów spośród sektora finansów publicznych, tj. jednostek samorządu terytorialnego szczebla gminnego, w tym gmin będących miastami na prawach powiatu, mających siedzibę na terenie województwa małopolskiego, zwanych dalej Oferentami, które zadeklarują gotowość utworzenia centrum usług społecznych.

Celem projektu jest stworzenie warunków do upowszechnienia modelu funkcjonowania systemu pomocy społecznej opartego o Centra Usług Społecznych (CUS), wprowadzonych jako rozwiązanie fakultatywne na mocy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, a tym samym rozpropagowanie modelu działania służb społecznych, którego podstawą są kooperacje i wspólne angażowanie zasobów (według modelu „Kooperacje 3D”). Przedsięwzięcie wpisuje się wprost w rozpoczęty w Polsce proces deinstytucjonalizacji usług społecznych.

Szczegółowe zasady dotyczące naboru, w tym kryteria oceny oraz wzór oferty określa Regulamin naboru.

Nabór trwa do dnia 18 grudnia 2023 r. do godziny 16:00.

Informacje w sprawie naboru można uzyskać w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie tel.: 517 249 193.

Pliki do pobrania:

Uchwała ZWM nr 2226 w sprawie ogłoszenia naboru na Partnerów do projektu Małopolskie Centra Usług Społecznych

Ogłoszenie o naborze na Partnerów do projektu Małopolskie Centra Usług Społecznych

Oferta współpracy w ramach naboru na partnerów do projektu pn. „Małopolskie centra usług społecznych”


 

Powrót

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się