28 lipca 2021

Prezentujemy raport „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2020”!

Zespół Regionalnego Ośrodka Polityki Społeczne w Krakowie przygotował najnowszy raport „Ocena zasobów pomocy społecznej województwa małopolskiego za rok 2020” w wersji dostępnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Opracowanie - zgodnie z obowiązkiem ustawowym – powstaje cyklicznie od 2012 r., tym samym niniejszy raport podsumowuje jego dziesiątą edycję.

Raport prezentuje podstawowe informacje o sytuacji społecznej i demograficznej w regionie, statystyki dotyczące osób i rodzin korzystających ze wsparcia, zestawienia obrazujące dostępność mieszkańców do usług społecznych. Informacje te, wraz danymi o kadrze, nakładach finansowych na realizację zadań i wieloma innymi, stanowią podstawę oceny bieżącej sytuacji w sektorze pomocy i integracji społecznej w Małopolsce.

Dodatkowo, w związku z utrzymywaniem się nadzwyczajnej sytuacji związanej z epidemią wywołaną wirusem SARS-CoV-2 opracowanie poszerzone jest, podobnie jak w roku poprzednim, o opis jej wpływu na działalność jednostek, sytuację klientów, przewidywanych konsekwencji.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem!

Powrót