19 maja 2021

„Architekci zmiany. (WSPÓŁ)praca, odpowiedzialność, działanie”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie zaprasza na cykl spotkań poświęconych problematyce współpracy w ramach projektu „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Rozpoczynamy rekrutacje na kolejne spotkanie!

Warsztat pn. „Komunikacja we współpracy z zespołem i klientem. Komunikacja w wirtualnej rzeczywistości”, odbędzie się 24.06.2021 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w formule zdalnej za pomocą aplikacji ZOOM.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do dnia 8.06.2021 r. do godziny 10.00 na adres mailowy: kooperacje3d@rops.krakow.pl.


Uwaga! Zmiana terminu spotkania edukacyjnego pn. „Integracja w kooperacji – budowanie zespołu.”

Informujemy, że zmianie ulega termin spotkania pn. „Integracja w kooperacji – budowanie zespołu.”, planowanego do realizacji w dniu 9.06.2021. Spotkanie odbędzie się w dniu 11.06.2021 r. od godziny  9.00 w formule zdalnej za pomocą aplikacji ZOOM.

Za utrudnienia przepraszamy.

Spotkanie poprowadzi Pan Piotr Buczek - Biuro Analiz Rynkowych i Społecznych „BARiS”. Zaktualizowany program spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do dnia 10.06.2021 r. do godziny 10.00 na adres mailowy: kooperacje3d@rops.krakow.pl


Rozpoczynamy rekrutacje na kolejne spotkanie!

Warsztat pn. „Integracja w kooperacji – budowanie zespołu.”  odbędzie się 9.06.2021 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w formule zdalnej za pomocą aplikacji ZOOM.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym programem spotkania.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do dnia 8.06.2021 r. do godziny 10.00 na adres mailowy: kooperacje3d@rops.krakow.pl.


Rozpoczynamy rekrutacje na kolejne spotkanie!

Warsztat pn. „Diagnozowanie potencjału lokalnych społeczności. Ocena zasobów i planowanie strategiczne” odbędzie się już 1.06.2021 r. w godzinach 9.00 – 13.00 w formule zdalnej za pomocą aplikacji ZOOM.

Program:

  1. Diagnoza lokalna. Metody, techniki, źródła danych.
  2. Ocena zasobów pomocy społecznej – podstawowe narzędzie diagnozy zasobów i potrzeb.
  3. Mapowanie zasobów i potrzeb – analiza i wyciąganie wniosków, prezentacja wyników diagnozy.
    Praca w grupach.
  4. Planowanie strategiczne – od diagnozy do planu działań. Praca w grupach.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego do dnia 28.05.2021 r. do godziny 14.00 na adres mailowy: kooperacje3d@rops.krakow.pl.


Rozpoczynamy już 26 maja o godzinie 9.00.

Cykl spotkań edukacyjnych zostanie zainaugurowany konferencją pn. „Od kooperacji do deinstytucjonalizacji. Modele kooperacji w praktyce pomocowej”, w trakcie której podejmiemy dyskusję o nowych trendach w polityce społecznej w zakresie międzyinstytucjonalnej współpracy, konsolidacji usług społecznych w ramach CUS i rozwoju usług świadczonych w środowisku lokalnym.

Już dziś zapoznaj się z programem konferencji i programami kolejnych spotkań z cyklu „Architekci zmiany. (WSPÓŁ)praca, odpowiedzialność, działanie”!

Nie daj się prosić, daj się zaprosić!

Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 24 maja do godziny 10:00. Wyślij swój już dziś na adres kooperacje3d@rops.krakow.pl.

Powrót