Formularz grantobiorcy

Wniosek o grant

logo Małopolska Logo Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im Jerzego Regulskiego Logo Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Logo Rops
Konkurs na innowacje społeczne organizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach projektu
INKUBATOR WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO

Działanie 4.1 Innowacje Społeczne
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Zaznacz właściwy
Wybierz rodzaj wnioskodawcy
Proszę czekać trwa przygotowywanie formularza

1 - TYTUŁ INNOWACJI

2 - DANE WNIOSKODAWCY

PodmiotPartner 1
Rodzaj podmiotu
Adres siedziby
opcjonalne
format xx-xxx
tylko cyfry
Osoba upoważniona do kontaktu z imieniu podmiotu
tylko cyfry
Partner 2
Rodzaj podmiotu
Adres siedziby
opcjonalne
format xx-xxx
tylko cyfry
Osoba upoważniona do kontaktu w imieniu podmiotu
tylko cyfry
Osoba upoważniona do reprezentowania Partnerstwa (Na podstawie umowy partnerskiej zawartej między podmiotami)
tylko cyfry
Osoba fizyczna 1
Adres korespondencyjny
opcjonalne
format xx-xxx
tylko cyfry
Osoba 2
Adres korespondencyjny
opcjonalne
format xx-xxx
tylko cyfry

3 - OPIS INNOWACJI

4 - DIAGNOZA PROBLEMU I OPIS ODBIORCÓW INNOWACJI

5 - ZMIANA JAKĄ WPROWADZA INNOWACJA

6 - MOŻLIWOŚĆ SKALOWANIA INNOWACJI

7 - OCZEKIWANE EFEKTY WDROŻENIA INNOWACJI

8 - OBSZAR WYKLUCZENIA/ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM ODBIORCÓW INNOWACJI

Z jakim wyzwaniem borykają się odbiorcy innowacji? Zaznacz te, które najlepiej pasują – maksymalnie 3

9 - INNOWACYJNOŚĆ ROZWIĄZANIA

10 - PLAN DZIAŁANIA

OKRES PRZYGOTOWAWCZY
Co planujesz zrobić aby przystąpić do testu innowacji? Jakie działania musisz podjąć aby test mógł się odbyć? Co opracować? Kogo zaangażować? W jakim terminie? Okres ten nie może przekroczyć 3 miesięcy.
Dodaj kolejne
OKRES TESTOWANIA
Jak będzie przebiegał proces testowania? Kogo musisz zaangażować do testu? Jakie działania należy podjąć aby uzyskać wiarygodne wyniki testowania? W jakim terminie będzie się odbywał? Ile osób będzie testowało innowacje? Okres ten nie może przekroczyć 6 miesięcy.
Dodaj kolejne

11 - WNIOSKOWANA KWOTA GRANTU

12 - ZESPÓŁ PROJEKTOWY I JEGO DOŚWIADCZENIE

13 - CZY UBIEGAŁEŚ/-AŚ SIĘ O GRANT W TEMACIE: INKUBACJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH W TEMACIE WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO U INNEGO INKUBATORA WYBRANEGO DO DOFINANSOWANIA W RAMACH KONKURSU NR POWR.04.01.00-IZ.00-00-022/18 NA INKUBACJĘ INNOWACJI SPOŁECZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 4.1 PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ NA LATA 2014-2020?

Jeżeli tak, wpisz nazwę inkubatora

14 - OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

PODMIOT
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 5, oświadczam, że:
Osoba fizyczna
Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 5, oświadczam, że:
Świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 297 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 5, oświadczamy, że:

Oświadczenia wnioskodawcy/wniodawców, klauzula zgody i klauzula informacyjna

Dopuszczalne pliki graficzne jpg lub png oraz pliki pdf maksymalnym rozmiarze 2MB

Oświadczenie RODO

Dotyczy ono tylko Wnioskodawców, którzy w ramach składania wniosku przekazują dane osobowe innych osób niż swoje własne.

Dopuszczalne pliki graficzne jpg lub png oraz pliki pdf o maksymalnym rozmiarze 2MB

UWAGA: po poprawnym przetworzeniu formularza wyświetlony zostanie komunikat o zapisaniu wniosku w systemie - brak komunikatu oznacza, iż wniosek nie został zapisany!

Logotypu Rops, Małopolska, FRDL, CEAPP

Uwaga: strona wykorzystuje pliki cookies.
Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności.

Zgadzam się