OII! – O INTYMNOŚCI INTELEKTUALNYCH INNOWACYJNIE

NA CZYM POLEGA

W ramach innowacji powstał model wsparcia dla osób zależnych, ich opiekunów oraz przedstawicieli zawodów medycznych w obszarze seksualności. Program uwzględnia procedury wizyt urologiczno – ginekologicznych, oraz scenariusze treningów dla każdej z grup.

Innowacja obejmuje:

· scenariusze treningów bezpiecznych zachowań seksualnych u osób z niepełnosprawnością intelektualną

· procedury pracy z pacjentem z niepełnosprawnością intelektualną dla lekarzy i pielęgniarek urologiczno - ginekologicznych

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Osoby niepełnosprawne intelektualnie wymagające usług opiekuńczych i ich opiekunowie

KTO MOŻE ZASTOSOWAĆ

Z modelu mogą skorzystać placówki medyczne, placówki zapewniające opiekę osobom z niepełnosprawnością intelektualną, NGO, rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością.

INNOWATOR

Magdalena Pikulska

Grafika przedstawia duży napis InnMałopolska region innowacyjny społecznie. Pozostała część grafiki zwiera opis pomysłu pod nazwą "OII! – O INTYMNOŚCI INTELEKTUALNYCH INNOWACYJNIE", którego pomysłodawcą jest Magdalena Pikulska. Na dole grafiki znajduje się adres Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie: tel. +48124220636, adres: ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków, e-mail: biuro@rops.krakow.pl oraz loga: Fundusz Europejski, Małopolska, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Unia Europejska.

Powrót