Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. realizacji projektu w Dziale Innowacji Społecznych w wymiarze 1,0 etatu (1 etat) – wyniki naboru

Numer referencyjny: FK-110-6/21

Data: 17 września 2021

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko nie wybrano kandydata. Kandydaci uczestniczący w naborze nie spełnili w stopniu wystarczającym oczekiwań stawianych Kandydatom na stanowisko referent ds. realizacji projektu w Dziale Innowacji Społecznych, w związku z powyższym nabór nie został rozstrzygnięty.