27 maja 2021

O wyzwaniach, zagrożenich i szansach związanych ze światem cyfrowym podczas Konferencji pn. Nieograniczony świat nowych technologii wyzwaniem współczesnej rodziny.

Za nami niezwykle interesujące wykłady ekspertów badających wpływ nowych technologii na dzieci i dorosłych oraz eksplorujących nowe zjawiska, które powstały w nieodłącznym związku z nowymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Uczestnicy ze szczególnym zainteresowaniem wysłuchali również prelekcji o tzw. higienie cyfrowej, a także o zdrowych sposobach na radość i rozwój stanowiących alternatywę dla świata cyfrowego.

Podczas Konferencji zorganizowanej w formule on-line w dniu 27 maja 2021r. w ramach obchodów Małopolskiego Dnia Rodzicielstwa Zastępczego  prelekcje wygłosili znamienici goście:

prof. Jacek Pyżalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, który  przytoczył wyniki badań nt. jakości korzystania z internetu przez dzieci i  przybliżył złożoność problemu jakim jest sposób korzystania przez dzieci z urządzeń informacyjno-komunikacyjnych. Ostrzegł również przed zbytnią demonizacją tego czym dzieci zajmują się w internecie, a także zwrócił uwagę na to kto skorzystał z czasu pandemii.

Dr hab. Anna Jupowicz-Ginalska z Uniwersytetu Warszawskiego zaprezentowała wyniki badań, a także omówiła stosunkowo nowe zjawiska, nieodłącznie towarzyszące gwałtownemu rozwojowi technologicznemu, takie jak FOMO (fear of missing out), nomofobia, pfubbing i przybliżyła sylwetkę tzw. fomersów. Przedstawiła również wskazówki dla rodziców, nauczycieli i dla nas samych które warto wykorzystać w samoobserwacji nawyków związanych z korzystaniem z urządzeń informacyjno – komunikacyjnych.

Dr Maciej Dębski z Uniwersytetu Gdańskiego, Prezes Fundacji : „Dbam o mój zasięg” wskazał bogatą listę rekomendowanych lektur przybliżających problematykę  wpływu świata cyfrowego nie tylko na dzieci. Omówił ponadto biologiczny i fizjologiczny proces  uzależnienia od  smartfonów. Zaakcentował iż w przypadku dzieci nie obowiązuje podział na przebywanie w online lub offline, ponieważ młode pokolenie cechuje funkcjonowanie inline. Zwrócił ponadto uwagę na konieczność zadbania przez dorosłych o prawidłowe nawyki w zakresie korzystania z nowych technologii tak by od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad koniecznych do zachowania higieny cyfrowej, które również zostały szczegółowo omówione przez prelegenta.

Dr Roman Solecki z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprezentował wyniki badań zrealizowanych na terenie Małopolski, których celem było uchwycenie skutków pandemii dla młodzieży. Prelegent przybliżył również czynniki które działały chroniąco na dobrostan psychiczny i społeczny młodych ludzi w czasie izolacji wywołanej pandemią.

 Pan Tomasz Gubała Prezes Fundacji Wspomagającej Wychowanie Archezja omówił jakie wartości stanowią remedium na pustkę egzystencjalna, stanowiącą poważny problem współczesnego społeczeństwa. Zaprezentował również ofertę zajęć i programów profilaktycznych oferowanych przez Fundację m.in. Grę Grupową CUDER.   

Powrót